Privato Clinic มี 3 สาขา อโศก สีลม และราชพฤกษ์

สาขาอโศก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารมิดทาวน์ สาขาสีลม ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สาขาราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอสบี (ด้านบนร้านสตาร์บัคส์)

Phone Number

02-258-4050

privatoclinic@gmail.com

privatoclinic@gmail.com

Privato Clinic

ภาพรวมคลินิก

Privato Clinic เราเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรมความงามอย่างแท้จริง ด้วยการนำเข้าเครื่องมือที่ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงที่สุด ร่วมด้วยทีมแพทย์ผิวหนัง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษา ผิวหนังและเลเซอร์ กับประสบการณ์การรักษามากกว่า 10 ปี

  


แนวความคิด

Privato Clinic เน้นให้ผู้เข้ารับบริการ สัมผัสได้ถึงความผ่อนคลาย และ ได้รับความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ด้วยการบริการอย่างมีระดับ กับภาพลักษณ์แบรนด์ชั้นนำจากอิตาลี เป็นส่วนส่งเสริมการรับรู้และรู้สึกได้ถึงความงามที่สมบูรณ์แบบ

 


วิสัยทัศน์

Innovation of Beauty ที่แรกในประเทศไทย โดยการใช้นวัตกรรมผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการดูแลรักษาความงามด้วยโปรแกรมความงามที่ครบวงจร
“เพราะความงามคือที่สุดแห่งความมั่นใจ”
 

X