Dr.Aurapim Areerob

แพทย์หญิงอรพิม อารีรอบ
(คุณหมอปิ๋ม)

ประวัติและผลงาน

– จบการศึกษาคณะเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

– ได้รับการรับรองด้านการแพทย์ชะลอวัยและเวชศาสตร์เสริมความงาม, A4M สหรัฐอเมริกา

– ประกาศนียบัตรในการรักษาด้วยเคเลชั่น

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม: การฝึกอบรมเติมเต็มขั้นสูง MD Codes โดย Allergan Medical Institute

– ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม: การฝึกอบรมแพทย์ Ultherapy โดย MERZ Aesthetics

– การสำเร็จการฝึกอบรม Ultherapy S.P.T.

– ซิมโพเซียม Galderma’s GAIN ทำให้ AART ของคุณเป็นรูปทรง HIT SHAPE UP & GLOW ON

ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม: Lifetime โดย A4M Thailand

– ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม: ความรู้ที่มีค่าเกี่ยวกับ “อนาคตของการแพทย์ชะลอวัยและการฟื้นฟูเสริมความงาม 2014”

– ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมในการสัมมนาครั้งที่ 2 ของ Labdom เกี่ยวกับการบำบัดด้วยเซลล์และการแพทย์ชีวภาพของสวิส

– ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม: การประชุม GALAA ครั้งที่ 5

– ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม: การประชุมสากล Thaicosderm ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับเวชศาสตร์เสริมความงาม

– หลักสูตรหลัก “ขอบเขตใหม่ในเวชศาสตร์เสริมความงาม”

– ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม: การประชุมสากล Thaicosderm ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับเวชศาสตร์เสริมความงาม

– หลักสูตรหลังประชุม Cadaver Course 1 “การฉีดให้กับผู้ป่วยสดพร้อมการสาธิตบนศพ”

– ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม: ซิมโพเซียม My beauty Plan Allergan Academy

– ประกาศนียบัตรการเข้าร่วม: ดวงตาที่สวยงาม BELOTERO BALANCE

บริการที่คุณหมอเชี่ยวชาญ​

X