Privato Clinic มี 3 สาขา อโศก สีลม และราชพฤกษ์

สาขาอโศก ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารมิดทาวน์ สาขาสีลม ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สาขาราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ศูนย์การค้า เดอะคริสตัล เอสบี (ด้านบนร้านสตาร์บัคส์)

Phone Number

02-258-4050

privatoclinic@gmail.com

privatoclinic@gmail.com

Potenza, the first award-winning skin tightening machine “Best Microneedling Treatment for Acne-Prone Skin” With standard certified by the U.S. FDA by using radio frequency Radio Frequency (RF) with 2 types of energy Monopolar RF & Bipolar RF used to treat the skin problems which will be released through the needle tip directly into the skin layer. RF heat energy will stimulate the production of Collagen & Elastin at the same time without damaging the epidermis layer.

 Potenza เครื่องยกกระชับผิวเครื่องแรกที่ได้รางวัล “Best Microneedling Treatment for Acne-Prone Skin” พร้อมมาตรฐานการรับรองจาก U.S. FDA ด้วยการใช้ความถี่คลื่นวิทยุ Radio Frequency (RF) โดยมีพลังงาน ทั้ง 2 ชนิด Monopolar RF & Bipolar RF ที่ใช้ในการรักษาปัญหาผิว ซึ่งจะถูกปล่อยผ่านปลายเข็มลงสู่ชั้นผิวโดยตรง พลังงานความร้อน RF จะกระตุ้นให้เกิดการสร้าง Collagen & Elastin ไปพร้อมๆกัน โดยไม่ทำให้ผิวชั้นหนังกำพร้าเสียหาย

Potenza, the first award-winning skin tightening machine “Best Microneedling Treatment for Acne-Prone Skin” With standard certified by the U.S. FDA by using radio frequency Radio Frequency (RF) with 2 types of energy Monopolar RF & Bipolar RF used to treat the skin problems which will be released through the needle tip directly into the skin layer. RF heat energy will stimulate the production of Collagen & Elastin at the same time without damaging the epidermis layer. Potenza can set up and design individualized treatments by treating from the superficial skin level to the deep skin level to cover all skin problems bringing the best results in a single treatment which provides results up to 2 years Combining efficiency in clearing skin problems with 4 functions of treatment technologies

Lifting : การยกกระชับผิว

Reducing Wrinkles : reduce wrinkles

Reducing Scars : ลดเลือนรอยแผลเป็น

Anti – Aging , Skin Rejuvenation : ช่วยชะลอวัย ฟื้นฟูสภาพผิว

Potenza is a treatment to use a needle tip as a guide to send many small needles under the skin layer when reaching the desired depth, Radio Frequency (RF) energy will be released through the needle directly under the skin layer to treat skin problems and stimulates the production of Collagen & Elastin to increase efficiency

Potenza สามารถตั้งค่าและออกแบบการรักษาเฉพาะรายบุคคล โดยรักษาตั้งแต่ระดับผิวชั้นตื้นไปจนถึงระดับผิวชั้นลึก เพื่อให้ครอบคลุมทุกปัญหาผิว นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการรักษาเพียงครั้งเดียว ให้ผลลัพธ์ยาวนานถึง 2 ปี รวมประสิทธิภาพการเคลียร์ปัญหาผิว ด้วยเทคโนโลยีการรักษา 4 ฟังก์ชัน

  1. Lifting : การยกกระชับผิว
  2. Reducing Wrinkles : reduce wrinkles
  3. Reducing Scars : ลดเลือนรอยแผลเป็น
  4. Anti – Aging , Skin Rejuvenation : ช่วยชะลอวัย ฟื้นฟูสภาพผิว
Potenza รักษาโดยการใช้หัว Needle Tip เป็นตัวนำส่งเข็มขนาดเล็กจำนวนมากลงไปใต้ชั้นผิวหนัง เมื่อได้ระดับความลึกที่ต้องการรักษา คลื่นพลังงาน Radio Frequency (RF) จะถูกปล่อยออกมาผ่านเข็มลงสู่ใต้ชั้นผิวโดยตรง เพื่อทำการรักษาปัญหาผิว และช่วยกระตุ้นการสร้าง Collagen & Elastin ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

<>

Thermage FLX high radio-frequency lifting machine with the award “ Best new technology – ( Thermage FLX system ) The Aesthetic Guide ” ที่ผสานเทคโนโลยี Cooling Effect ( ระบบความเย็น ) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและช่วยป้องกันการแสบเบิร์นของผิว โดยพลังงานของเครื่องยกกระชับ จะถูกส่งไปรักษายังชั้นหนังแท้ ( Dermis ) และชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ( Subcutaneous ) ส่งผลให้ชั้นไขมันใต้ผิวหนังเกิดการสลายตัว และถูกยกกระชับปรับให้เข้ารูป ( เหมาะสำหรับผู้ที่มีไขมันสะสมเยอะ ) นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้าง Collagen & Elastin ให้ผิวแข็งแรงและเรียบเนียนยิ่งขึ้น

Thermage FLX high radio-frequency lifting machine with the award “ Best new technology – ( Thermage FLX system ) The Aesthetic Guide ” ที่ผสานเทคโนโลยี Cooling Effect ( ระบบความเย็น ) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและช่วยป้องกันการแสบเบิร์นของผิว โดยพลังงานของเครื่องยกกระชับ จะถูกส่งไปรักษายังชั้นหนังแท้ ( Dermis ) และชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ( Subcutaneous ) ส่งผลให้ชั้นไขมันใต้ผิวหนังเกิดการสลายตัว และถูกยกกระชับปรับให้เข้ารูป ( เหมาะสำหรับผู้ที่มีไขมันสะสมเยอะ ) นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้าง Collagen & Elastin ให้ผิวแข็งแรงและเรียบเนียนยิ่งขึ้น

Ulthera SPT is a skin tightening and face contouring machine with the same technique as facelift surgery but no wound, outstanding with technology, Advance-Focused Ultrasound that can release energy deep into the SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic System) skin layer, upper muscle layer and is the same layer that surgeons use in facelift surgery. Certified by U.S. FDA safety standards SPT (See – Plan – Treat) technology allows the doctor to see each skin layer in Real Time, resulting in high accuracy to deliver energy to the skin at the point SEE: See the differences of skin problems in each area in detail in real time. PLAN : Make a plan for selecting energy and techniques for lifting by analyzing skin problems displayed on the screen TREAT : Precise energy release to the SMAS layer and the seam of the inner skin together with energy that is gentle on the skin In addition to making the clear result. It also helps to relax the skin even more.

Ulthera SPT เครื่องยกกระชับผิวและปรับรูปหน้าเรียว ด้วยเทคนิคเดียวกับการผ่าตัดดึงหน้า แต่ไม่มีแผล โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Advance-Focused Ultrasound ที่สามารถปล่อยพลังงานลงลึกถึงชั้นผิว SMAS ( Superficial Muscular Aponeurotic System ) ชั้นกล้ามเนื้อส่วนบนและเป็นชั้นเดียวกับที่แพทย์ศัลยกรรมใช้ในการผ่าตัดดึงใบหน้า ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย U.S. FDA เทคโนโลยี SPT ( See – Plan – Treat ) ทำให้แพทย์สามารถเห็นผิวแต่ละชั้นได้แบบ Real Time ทำให้มีความแม่นยำสูง ส่งพลังงานลงสู่ผิวพลังได้ตรงจุด SEE : มองเห็นความแตกต่างของปัญหาผิวในแต่ละบริเวณได้อย่างละเอียดแบบ Real Time PLAN : วางแผนเลือกใช้พลังงาน และเทคนิคในการยกกระชับ โดยวิเคราะห์จากปัญหาผิวที่แสดงบนหน้าจอ TREAT : การปล่อยพลังงานอย่างแม่นยำไปยังชั้น SMAS และรอยต่อของผิวชั้นใน ร่วมกับพลังงานที่มีความอ่อนโยนต่อผิว นอกจากจะทำให้ผลลัพธ์ชัดเจนแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายผิวมากขึ้นด้วย

Hifu Ulfit, non-surgical body-lifting machine, slender face, clear facial frame. Ready to dissolve fat under the skin in aMicro & Macro way that can produce high-frequency and specific sound waves (Focused Ultrasound) to precisely release energy to the desired depth and safety for high efficiency

Hifu Ulfit, non-surgical body-lifting machine, slender face, clear facial frame. Ready to dissolve fat under the skin in aMicro & Macro way that can produce high-frequency and specific sound waves (Focused Ultrasound) to precisely release energy to the desired depth and safety for high efficiency

X